В Монтана се създава фронт-офис за социални услуги

В Монтана се създава фронт-офис за социални услуги

Екип от 5-ма социални експерти ще улеснява и насочва хората, които се нуждаят от социални услуги в община Монтана. Днес кметът Златко Живков назначи експертите за срок от 18 месеца.

Фронт-офисът се създава по проект на община Монтана, финансиран от програма „Развитие на човешките услуги”. Целта е да подкрепи реформата на социалните услуги  и осигури равен достъп на всеки гражданин до тях. Екипът ще работи в подкрепа на административния капацитет на общината. Предвижда се обучение на 27 души. Общата стойност на  финансовата помощ по проекта е близо 300 хиляди лева.

Монтана има добре развита мрежа от 21 интегрирани здравно-социални услуги. Тя е изграждана през последните 20 години. Повечето от услугите са стартирали като дейности по европейски проекти, а след това са преминали в делегирани държавни дейности, уточни кметът Живков.  Всеки човек, които се нуждае от помощ ще намира пълна информация за тях в новия фронт-офис. Той ще се намира в  комплекса за здравни и социални услуги на ул. „22 септември”.  

Експертите ще изготвят първоначална оценки на потребителите и ще ги насочат към звеното, където ще получат най-подходящата социална услуга. 

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.