Отчетът на бюджета на община Монтана за 2022 година е за близо 70,2 милиона лева

Община Монтана

С 27,5 милиона лева е нараснала рамката на бюджета на община Монтана за последните пет години. Това показа отчетът на бюджета за 2022 година, представен на публично обсъждане. Презентацията бе направена от Силвия Василева – директор „Финансово-стопански дейности”  в общината, в присъствието на кмета на Монтана Златко Живков, председателя на Общинския съвет Иво Иванов, председателя на постоянната комисия по бюджет и финанси към Общинския съвет Станимир Стоев, експерти и журналисти.

Отчета на общата рамка на бюджета за 2022 година достига 70, 2 милиона лева. По функции в държавните и местните дейности най-много средства са изразходвани за образование – 28,2 милиона лева. За жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 14,2 милиона лева и за социално осигуряване, подпомагане и грижи – 11,4 милиона лева. Капиталовите разходи са 9,3 милиона лева.

На публичното обсъждане бе представен и отчета за средствата от Европейския съюз за община Монтана през 2022. Те са в размер на 6,5 милиона лева. Изпълнявани са проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по програмите  трансгранично сътрудничество „България – Сърбия”, „Околна среда”,”Региони в растеж”, „Наука, образование и интелигентен растеж”, „Добро управление”, „Лайф” и „Еразъм”.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.