НАП Монтана продава имот в областния град   

НАП

Националната агенция за приходите продава на търг с тайно наддаване 1/2 идеална част от поземлен имот в гр. Монтана с първоначална цена 52 500 лв. Площта на целия имот е 423 кв. м с построените в него 26 кв. м гараж, жилище – 80 кв. м апартамент, и 45 кв. м друг вид сграда за обитаване.     

Кандидат-купувачите могат да огледат имота от 13 до 19 юли тази година.  

Предложенията на желаещите да се включат в наддаването се подават от 17 до 21 юли. За участие в търга, насрочен за 26 юли,  се допускат само лица, платили в същия срок депозит 20% от началната тръжна цена, който е 10 500 лв.  

Повече информация за условията и изискванията към участниците в търга може да бъде намерена в Портала за продажби на НАП.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.