На вниманието на собствениците на пчелни семейства

На вниманието на собствениците на пчелни семейства
Снимка: "Монтана 24"

Във връзка с писмо наш вх. № РД-33-32/13.07.2023 г. от Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните относно инсектицидни обработки срещу комари на площи по поречието на река Дунав чрез наземно и авиационно третиране е изготвен план-график за дезинсекционните мероприятия за територията на област Монтана, както следва :

НЕДЕЛЯ, 16 юли 2023 г., с начален час 21:00 часа ще се извърши наземна обработка с генератори за топъл аерозол и генератори за студен аерозол (ULV) в населени места както следва:

БРУСАРЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МЕДКОВЕЦ, ЛОМ И ЯКИМОВО;

– ПОНЕДЕЛНИК, 17 юли 2023 г., с начален час 06:00 часа ще се извърши авиационна ларвицидна обработка чрез конвенционално опръскване на въздуха в населените места както следва :

– БРУСАРЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МЕДКОВЕЦ, ЛОМ И ЯКИМОВО;

Обект на обработка ще бъдат урбанизирани и неурбанизирани територии по поречието на р. Дунав, като ще се обхващат площи южно от брега на реката.

Авиационната и наземната обработка ще се извършат при спазване разпоредбите на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Графика, включващ и областите Враца и Видин може да намерите на официалната страница на Областна администрация Монтана.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.