Председателят на местния парламент инж. Иво Иванов ще отчете дейността му от януари до юни

Общинските съветници в Монтана ще гласуват бюджет 2023
Архив: "Монтана 24"

Редовното заседание на Общински съвет – Монтана ще се проведе  на 27 юли  /четвъртък/. То ще започне в 14.00 часа в Младежкия дом. В дневния му ред са включени общо 22 точки.

Председателят на местния парламент инж. Иво Иванов ще отчете дейността му от януари до юни 2023 г. За този период Общински съвет – Монтана и неговите комисии са разгледали 245 постъпили преписки, приети са 127 решения като 17 от тях са за нови, допълнени или изменени нормативни актове.

На предстоящата сесия съветниците ще гласуват и информация за дейността през първото полугодие на общинските фирми „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД, „Технологичен парк” ЕООД, „Общински пазар” ЕООД и „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД.

Предстои да се вземе решение за откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на последното общинско дружество. Кандидатите да оглавят „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД трябва да отговарят на общо 12 изисквания, сред които – образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока по икономически или инженерно – технически специалности и минимум 5 години професионален опит като член на орган на управление или контрол на търговско дружество или ръководител в сферата на стопанското управление на търговско дружество с дейност, регламентирана и/или контролирана от нормите на екологичното законодателство.

На юлската сесия съветниците ще одобрят и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Монтана. Ще бъде гласувано безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на части от имоти – общинска собственост, засегнати от трасето на национален обект Път І-1 (Е-79) “Обход на град Монтана” и намиращи се в землището на с. Долна Вереница.

Ще бъде гласувано и предложението Община Монтана да кандидатства за предоставяне на средства за изпълнение на Инвестиция по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост към МРРБ по Националния план за развитие и устойчивост. Това ще позволи изграждането на зарядни станции за превозни средства на обществения транспорт, доставка на превозни средства (електрически автобуси) за градския обществен транспорт, разработване на интелигентни транспортни системи за информация и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността на обществения транспорт.

Съветниците ще дадат вота си за промени в Регламента на Национален конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана в рамките на Международните празници на духовите оркестри “Дико Илиев”.

Останалите точки от дневния ред се отнасят за управление на общинската собственост.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.