Близо 53 000 лв. събра НАП Монтана от продажби на имущество

НАП

Близо 53 000 лв. са постъпили в бюджета след продажби на имущество на длъжници в 36 търга, проведени от НАП Монтана през първото полугодие.

За същия период са наложени 145 запора върху движими вещи и моторни превозни средства и 32 възбрани върху недвижими имоти.

През полугодието публичните изпълнители на НАП Монтана са провели 390 телефонни разговора и 102 срещи с длъжници с цел уточняване на начина за плащане на просрочените им задължения. Издадени са 13 разрешения за неотложни плащания във връзка с дейността на търговци, на които е наложен запор върху банковите сметки.

НАП препоръчва всяка фирма и физическо лице да актуализира контактната си информация в приходната агенция и периодично да проверява онлайн задълженията си към нея, както и за евентуално образувано изпълнително дело. Това става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в портала за електронни услуги .

От приходната агенция съветват своите клиенти да погасяват задълженията си, а при вече образувано изпълнително дело да осъществят незабавен контакт с публичния изпълнител по него. Важно е да се има предвид, че просрочените задължения се плащат по определена за това банкова сметка. В случай на финансови затруднения длъжникът може да предостави обезпечение и да обсъди с публичния изпълнител възможност за краткосрочно погасяване на дълга на части.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.