Община Чипровци организира културен етно-фестивал „Чипровцифест – палитрата на килима“

От 01 до 02 септември, на площад „Чипровско въстание” в гр. Чипровци ще се проведе етно-фестивал „Чипровцифест – палитрата на килима“. В събитието ще вземат участие много известни и обичани изпълнители.

Фестивалната програма ще стартира на 1 септември с комедиен моноспектакъл, представен от актрисата от ромски произход Наталия Цекова. Участие ще вземат и самодейни състави от общността. В празника ще се включат и Светлин Миланов от Пирин-фолк, Наско Терзиев със солистите на оркестър Пловдив, както и на духов оркестър „Балканци“. На втория фестивален ден 2 септември ще пеят сестрите Мария и Магдалена Филатови и Янко Неделчев. Фестивалът ще приключи с духов оркестър „Балканци“.

Събитието се осъществява в изпълнение на Дейност 4 по проект „Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Относно проекта

Проектът “ Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци ” има за цел да насърчи интеграцията на ромската общност в община Чипровци и да работи за преодоляване на стереотипите чрез културни дейности – сътрудничество и обмени, откриването и насърчаването на таланта от най-ранна детска възраст, да стимулира интереса и професионализацията на културната активност и да предложи нови възможности за ромската общност.

Проектът се изпълнява от бенефициента Община Чипровци и проектния му партньор танцова група Спорид.

Научете повече на уебсайта на проекта: www.romarts.eu/

Тази публикация е създадена в изпълнение на проект BGCULTURE-3.001-0040-C01 – „Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Чипровци и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Програмния оператор и/или на ФМ на ЕИП.