Монтана кандидатства за подмяна на старите градски автобуси с електрически

Монтана

Община Монтана кандидатства за закупуване на  шест електрически автобуса и изграждане на осем зарядни станции по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестиционното предложение е направено съвместно с община Враца по процедура „Екологосъобразна мобилност“  и е внесено тази седмица в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  

Автобусите са предназначени за обслужване на градските линии на обществения транспорт в Монтана. Това предложение е първата стъпка към поетапната подмяна на дизеловите автобуси с електрически. С тези мерки  община Монтана изпълнява  стратегическата си цел за подобряване чистотата на въздуха и създаване на по-здравословна среда на живот.

Очакваните резултати са намаляване на вредните емисии от въглероден диоксид, азотни окиси, фини прахови частици, летливи органични съединения, серен диоксид, въглероден монооксид, парникови газове и др.  Като пряк ефект се цели намаляването на шума, повишаване на енергийната ефективност, понижаване на разходите.

Общият бюджет на проекта за общините Монтана и Враца е 8 800 000 лв.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.