Инж. Иван Лазаров: „За мен Вършец е съдба и кауза“

Инж. Иван Лазаров

Не са много кметовете в страната, които са избирани от гражданите три поредни мандата. Но преди четири години вършечани избраха за трети път за свой кмет инж. Лазаров. И това не бе случайно. Впечатляващи са успехите, постигнати през първите два мандата.

„Всички имаме мечти и планове за това как да се развиват населените ни места. И това е прекрасно. Моето голямо предимство е, че аз, освен планове и мечти, знам как да ги постигна. Защото административният ми опит, както и знанията на моя екип, са условие нещата да се случват и да вървим напред. Да, понякога е невъзможно това да стане с темповете, с които желаем или в пълния им обем, но те се случват и вие го виждате около вас. Лесно е да се критикува отстрани. Лесно е да се казва какво трябва да се направи. Съвсем различно е да си в изпълнителната власт – като кмет или експерт, и трябва да намериш начините това да се случи. Аз знам как. Екипът ми е от почтени, трудолюбиви и можещи хора с достойни биографии. Познавате мен, познавате и тях. Затова заставам пред вас за четвърти път с ясен поглед и чисто сърце. Защото съм удовлетворен от свършеното, и защото за мен Вършец е съдба и кауза! Защото съм с вас и сред вас всеки ден.“, каза кандидатът за кмет на Вършец инж. Иван Лазаров.

За тези осем години се промени видимо обликът както на град Вършец, така и на селата в общината:

🔹 над двадесет са ремонтираните улици, рехабилитира се и общинската пътна мрежа;

🔹 реконструирана е водопроводна мрежа в селата и града;

🔹 извършени са редица строителни и ремонтни дейности в селата;

🔹 изградена е пречиствателна станция за отпадни води;

🔹 рекултивирано е депото за твърди битови отпадъци;

🔹 развита е туристическата и спортна инфраструктура с изградената многофункционална спортна зала; Въжен парк, площадка за скейтборд, две фитнес площадки, облагородено парково пространство на площ от 23 760 кв.м, Летен амфитеатър, фитнес на открито;

🔹 подменени са всички осветителни тела в града и селата; закупени са още 2000, поставени включително и в земеделските територии;

🔹 усилено се работи за рекламирането на туристическия потенциал на общината чрез създаване на модерни печатни и видео материали, телевизионни участия, включване в национални и международни борси и трансгранични проекти

🔹 подобрена е грижата за социално слабите – надградени са съществуващите социални услуги и изградени нови – доставено е ново оборудване за Социален патронаж, реализира се услугата „Топъл обяд“, субсидират се пенсионерските клубове, разкрита е нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания в град Вършец“, създаден е „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ за хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване на територията на община Вършец с продължителност две години. След изтичането на проекта, грижата се компенсира от нова създадена услуга за патронажна грижа;

🔹средствата за еднократна помощ за новородено бяха и продължават да бъдат едни от най-високите в областта – 500 лева; в грижа за децата са и изградените нови детски площадки; модернизирана е материалната база в учебните заведения;

🔹 подкрепен е културният живот в града и селата чрез създаване и утвърждаване на фестивали и конкурси и превръщане на Празника на курорта, минералната вода и Балкана в събитие за целия регион;

🔹 осъществено е пълноценно социално партньорство с учебните заведения, като инж. Лазаров е първият кмет в общината, подписал Колективен трудов договор с учебните заведения;

🔹 подкрепена е дейността на спортните клубове;

🔹 положени са усилия за изграждането на една компетентна, ефективна и отворена към хората администрация;

🔹 Работено е пълноценно и конструктивно с ОбС – Вършец, като са разгледани 763 докладни и са взети решения по тях.

👍 Разбираемо е, че гражданите на община Вършец гласуваха доверие на инж. Лазаров и за трети мандат. И той не ги разочарова. През последните четири години бяха осъществени значими проекти за местните хора и за гостите на общината:

🔹 изграден е Палеопарк и информационен център с изложбена площ, единствен по рода си на Балканите;

🔹 обновена е Алеята с чинарите – ремонт, който влезе в новините като пример за високо качество и естетика;

🔹 реконструирана е 2 538 метра водопроводна инфраструктура;

🔹 Реконструираната улична инфраструктура е 6 144 метра в града и селата;

🔹 Изградени са 15 799 м2 нови тротоари;

🔹 Извършена е рехабилитация на общинска пътна мрежа с обща дължина 11123 метра;

🔹 Напълно обновена е ДГ „Слънце“;

🔹 В процес на изграждане е нов фонтан;

🔹 По трансграничен проект са монтиране десет красиви къщички за сувенири;

🔹 Монтирани са светещи табели на Вършец;

🔹 Обновен е Центърът за настаняване от семеен тип;

🔹 Обновени са волейболното и баскетболното игрища в парка;

🔹 Ремонтирана е кухнята за социален патронаж, доставено е ново оборудване и са закупени два нови товарни автомобила за нуждите на „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“;

🔹 През 2023 г. е открит нов учебен корпус на НУ „Васил Левски“;

🔹 Градът и общината активно се рекламират в социалните мрежи.

🗳 Достатъчно основания, за да бъде изборът отново без колебания с № 7 за инж. Иван Лазаров.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!