Приключи проверката за „Изборен туризъм“ в област Монтана

Приключи проверката за

Във връзка доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството, в който са установени необичайно голям брой на регистрациите по настоящ адрес и данни за подадените заявления за гласуване по настоящ адрес по реда на Изборния кодекс за предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г областният управител на Монтана Ивайло Антонов издаде заповед за създаване на комисия и извършване на последваща проверка с краен срок 25.10.2023 г.

В комисията участваха представители на Областна администрация – Монтана, ТЗ „ГРАО“ – Монтана, ОДМВР – Монтана и представители на всички общини на територията на област Монтана, които да извършат проверка по реда чл. 99б от ЗГР.

Представители на Областна администрация Монтана са извършили проверки на 7421 регистрации по настоящ адрес и 2205 регистрации по постоянен адрес по реда на чл.99бот ЗГР,

При извършената проверка в Община Берковица, Община Бойчиновци, Община Вълчедръм и Община Монтана са констатирани нарушения на изискванията на чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация. В указания от Комисията срок, забележките са отстранени като са съставени протоколи за извършената повторна проверка. В останалите изброени по-горе Общини не са констатирани административни нарушения. Предвид това, не е налице необходимост от налагане на административни наказания и ангажиране на административно наказателна отговорност на длъжностните лица по смисъла на чл. 117 от ЗГР.

От подадената информация за извършените проверки по места от служителите на ОДМВР-Монтана единствено в селата Лехчево и Бели мел са установени адреси, които са видимо необитаеми от години и има регистрация на лица, които не живеят там : Лехчево – 6 лица, Бели мел – 4 . В описаните случаи не са констатирани нарушения на чл. 92 и чл. 99а от ЗГР, следователно не може да се пристъпи към дерегистрация от страна на кмета на съответната община на установени лица, тъй като няма предвидена санкция за недобросъвестни лица, които не са променили своя настоящ адрес, въпреки че вече не живеят на адреса, на който са адресно регистрирани.

С оглед горното областният управител на Монтана Ивайло Антонов счита за необходимо изготвянето и приемането на законодателни промени в Закона за гражданската регистрация, съответно в Изборния кодекс.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.