Общинският съвет в Монтана започва работа по същество с 25 точки

12 точки включва дневният ред на заседанието на Общински съвет – Монтана в четвъртък

Заместник председателите и съставът на постоянните комисии ще бъдат избрани на редовното заседание на Общински съвет – Монтана на 23 ноември /четвъртък/. То ще започне в 14.00 ч. в Младежкия дом. Дневният ред включва общо 25 точки.

Съветниците ще упълномощят кмета Златко Живков /инж. Иво Иванов/ да гласува като представител на Община Монтана на предстоящото редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана. То ще приеме отчет за дейността и отчет за изпълнение на бюджета на асоциация за 2022 г., както и бюджет и проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения за 2023 г.

С Докладна записка кметът Златко Живков ще поиска разрешение за подписване на допълнително споразумение между Община Монтана и Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси” за удължаване срока на проект „Грижа в дома в Община Монтана“, а също така и за ползването на кредитна линия за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на община Монтана през 2024 г.

На сесията ще се даде картбланш на кмета да възложи на „Регионално депо за отпадъци- Монтана” ЕООД да изготви техническите изисквания и указания за офериране в условия на лизинг с цел закупуване на компактор минимум 26 тона и верижен багер минимум 23 тона, необходими за дейностите при депониране на отпадъците на Регионално депо за неопасни отпадъци – регион Монтана.

Общинският съвет ще гласува и предложение от съветниците от ПП „Възраждане“ за намаляване на таксата за почасово паркиране в Синя зона в центъра на Монтана.

Останалите точки в дневния ред се отнасят до рутинни задължения на общината, свързани с управление на територията и на общинската собственост.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.