Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов” за пореден път ще реализира проект по програма Еразъм+

Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана стартира през 2023 година, следващ проект за мобилност, финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ +“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, акредитация 2022-1-BG01-KA120-VET-000111567, който ще развие и надгради уменията на учениците от гимназията в областа на геодезията и вертикалното планиране.

Проектът  2023-1-BG01-KA121-VET-000145562 е на стойност 128 589.00 евро и има обща продължителност от 15 месеца. Партньор на Професионалната гимназия е Euromind Projects SL, Севиля, Испания, организация с доказан опит в реализацията на проекти за мобилност на ученици и студенти. Euromind Projects SL е осъществила над 223 проекти за мобилност чрез партньорството си с около 520 местни работодатели.

Основни цели на проекта са осъществяването на мобилност и професионално развитие на 4 учители от професионалната гимназия и развиване на професионалните умения на общо 40 ученици. Мобилността, с цел практика, на учениците ще се реализира в две последователни групи при партньора по проекта в Севиля, Испания. Всяка от двете групи ученици ще изпълни триседмична мобилност в периода април – август 2024 година. Участниците в този период от време ще имат възможност да участват в реалния работен ден на геодезиста, ще се запознаят със спецификата на работа в Испания, с нови методи на работа, ще придобият нов професионален опит, който да приложат в работата, след завършване на средното си образование, а също така и ще се запознаят с нова европейска култура и нови ценностни ориентири.

В проекта ще се включат ученици от единадесети и дванадесети клас, обучаващи се по професиите „Геодезист“ и „Строителен техник“. Задължителен критерий за участие в проекта и мобилността е владеенето на английски език. В продължение на три месеца, класираните за участие в проекта ученици ще преминат предварителна професионална подготовка по специалността, езикова и междукултурна подготовка, неоходими им за успешното провеждане на мобилността.

След провеждане на мобилностите ще бъде организирана демонстрация на наученото пред учениците и учителите на Професионалната гимназия.

Публикацията отразява единствено възгледите на автора. Европейската комисия и ЦРЧР не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.