Най- много регистрирани от грип и ОРЗ в област Монтана са между 0 и 4 години

Най- много регистрирани от грип и ОРЗ в област Монтана са между 0 и 4 години

За периода от 08.01 до 14.01.2024 г. за област Монтана са регистрирани 22 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Показателите за разпространение на  остри респираторни заболявания (ОРЗ) и  грип са стационирани спрямо предходната седмица: общата заболяемост е 96,43 на 10 000 души  (93,82 на 10 000 души за предходната седмица); регистрирани са 37 случая на ОРЗ. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи (за предходната седмица 36); заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.  беше 331,13, следвана от възрастовата група 15-29 г. – 307,69.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 14 случая, от тях 11 случая на Варицела, 2 случая на Скарлатина и 1 случай на Вирусен менингит. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите детски и учебни заведения.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 6 случая на Ентероколит.

За периода на територията на област Монтана има 2 новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция, няма съобщени починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 16,37.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.