Провеждане на неформални обучения по проект „Младежи за силна демокрация“

В дните 2,3 и 4 април 2024 г. Фондация „Икономика и право“ проведе 3 броя неформални обучения, в изпълнение на дейност „Провеждане на неформални обучения за личностното и професионално развитие на младите хора“.

Обученията се проведоха на територията на Област Монтана – 1 бр. в гр. Монтана и 2 бр. в с. Владимирово, като за организацията беше избран външен изпълнител Фондация „Ес о Ес предприемачи“. Според Годишен доклад за младежта на Министерството на младежта и спорта от 2021 г. неформалното образование все още е с много ниски нива на пробив сред младите хора.

Настоящата дейност кореспондира пряко с идеята на неформалното образование, а именно младежите да търсят тези алтернативни възможности за учене и развитие независимо, че не получават образователна степен. Ниските нива на самоинициативност или търсене на възможности за неформално образование алармират, че трябва да бъдат взети мерки към налагане на разбирането, че неформалното образование дава много възможности – например, че позволява на хората да се справят с определени здравословни, личностни, когнитивни, емоционални, образователни или социални дефицити и че неформалното образование чрез алтернативните пътища за учене и обучение повишава собствения капацитет за справяне с реални или потенциални социални рискове в живота.


В рамките на тази дейност са заложени и още 3 броя неформални обучения, които ще се проведат на територията на Община Дупница през месец май 2024 г.


Неформалните обучения се реализират в изпълнение на проект „Младежи за силна демокрация“, договор № 25-00-73/01.12.2023 г., финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025).

Публикацията е подготвена и реализирана от Фондация „Ес о Ес предприемачи“.