НИМХ: 2023 година е най-топлата година от 1930 г. насам

НИМХ: 2023 година е най-топлата година от 1930 г. насам

2023 година е най-топлата година от 1930 г. насам. Средната годишна температура за страната е 12.9 °С, което е с 1.6 °С над климатичната норма за периода 1991–2020 г.

Средната годишна максимална температура за страната е 19.3 °С, което е с 2.4 °С над климатичната норма. Най-високата максимална температура за 2023 г. е 43.0 °С, измерена на 25.VII в гр. Русе.

Средната годишна минимална температура за страната е 7.6 °С, което е с 1.7 °С наднормата. Най-ниската минимална температура в България през 2023 г. е минус 24.7 °С, измерена на вр. Мусала на 6.II. В станциите от метеорологичната мрежа на НИМХ с надморска височина под

1000 m най-ниската измерена температура през годината е минус 21.4 °С – на 9.II в гр. Трън, обл. Перник.

Годишното количество валеж средно за страната е 694 mm. То е с 5% над климатичната норма за периода 1991–2020 г. Най-голямото 24-часово количество валеж е измерено в с. Кости, обл.

Бургас, на 5.IX – 207.2 mm от дъжд.

Най-голямата скорост на вятъра, измерена в населено място, е 39 m/s и е регистрирана вгр. Враца в сутрешните часове на 19.I при поривист вятър от запад-югозапад.

Най-високата снежна покривка, измерена в населено място, е 63 cm на 27.XI в гр. Вършец, обл. Монтана. В станциите на планински върхове най-висока снежна покривка е измерена навр. Ботев на 5.I – 194 cm.

През 2023 г. са регистрирани около 464 000 мълнии на територията на страната, което е с26% под средния брой за последните 10 години (по данни на ATDNet). Денят с най-многорегистрирани мълнии е 4.XI – около 31 000.

Общият брой дни през 2023 г. с циркулация, водеща до пренос на пустинен прах от Сахара над България или над част от нея, е 143. Месецът с най-много такива дни е октомври – 24, а снай-малко e декември – 5.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.