ЕРМ Запад изпълни плана си за обезопасяване на щъркелови гнезда в Самоков

ЕРМ Запад обезопаси 88 щъркелови гнезда и 125 електрически стълба на територията на община Самоков в рамките на проекта „Живот за птиците“, който дружеството изпълнява по програма LIFE на Европейския съюз. До края на годината ще бъдат обезопасени още 55 електрически стълба в общината.

На събитие в Самоков – общината с най-много щъркелови двойки в Западна България, двата партньора ЕРМ Запад и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) представиха изпълнението на проектите („Живот за птиците“ и „Безопасен полет за птиците на Дунав“), които осъществяват съвместно по програма LIFE. Именно в община Самоков са монтирани трите камери, чрез които може да се наблюдава в реално време живота на три щъркелови двойки – две в с. Ярлово и една в с. Драгушиново: Камера предава на живо от гнездо на щъркели в село Ярлово/ Camera from a stork’s nest, Bulgaria (youtube.com); Камера предава на живо от гнездо на щъркели в село Ярлово/ Camera from a stork’s nest, Bulgaria (youtube.com); Камера предава на живо от гнездо на щъркели в село Драгушиново/ Camera from a stork’s nest, Bulgaria (youtube.com).

„Поздравявам ЕРМ Запад и БДЗП за усилията, които полагат да гарантират сигурността на електрозахранването и безопасността на птиците. Благодаря им за доброто сътрудничество и за мерките, които предприемат на територията на община Самоков“, каза Ангел Джоргов, кмет на Самоков.

В рамките на двата проекта ЕРМ Запад има ангажимент на територията на Западна България да обезопаси общо 6600 електрически стълба, да постави 4900 маркиращи устройства (дивертори) и да монтира 900 платформи за щъркелови гнезда. До момента са обезопасени общо 4700 стълба, поставени са 3000 дивертора, а планът за платформите вече е преизпълнен, като са монтирани близо 940 щъркелови платформи.

За цялостната си политика за опазване на околната среда компанията бе класирана на първо място в конкурса на b2bMedia „Най-зелените компании в България“ за 2023 година.