Община Чипровци организира културен етно-фестивал „Чипровцифест – палитрата на килима“

От 26 до 28 април, на площад „Чипровско въстание” в гр. Чипровци ще се проведе фестивала „Чипровцифест – палитрата на килима“. В събитието ще вземат известния рапър 100 Кила, Ана-Мария, Виктория Мирина, Божидар Златков, Злати Петров и танцов ансамбъл ,,Стрешер”, Юнона, Оркестър „Балканци” село Бели Мел, Вършец мюзик и много други изпълнители.

На третия ден от фестивала, 28 април, ще се проведе детски конкурс за рисунки на открито с мотиви от чипровския килими, детско бягане за купата на община Чипровци 2024 година и награждаване на участниците във всички прояви със състезателен характер.

Събитието се осъществява в изпълнение на дейност 4 по проект „Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Относно проекта

Проектът “ Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци ” има за цел да насърчи интеграцията на ромската общност в община Чипровци и да работи за преодоляване на стереотипите чрез културни дейности – сътрудничество и обмени, откриването и насърчаването на таланта от най-ранна детска възраст, да стимулира интереса и професионализацията на културната активност и да предложи нови възможности за ромската общност.

Проектът се изпълнява от бенефициента Община Чипровци и проектния му партньор танцова група Спорид.

Научете повече на уебсайта на проекта: www.romarts.eu/

Тази публикация е създадена в изпълнение на проект BGCULTURE-3.001-0040-C01 – „Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Чипровци и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Програмния оператор и/или на ФМ на ЕИП.