Общинският съвет увеличава безвъзмездната сума за ин витро процедури

Жега и задух във вторник
Снимка: Монтана 24

С решение на Общинския съвет предстои да се увеличи от 2000 на 2500 лв. сумата, отпускана за инвитро процедури на основание Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана.

Финансова помощ за новородено дете в Община Монтана също ще се увеличи. Тя става 400 лв. за първораждане на дете и 600 лв. за второ. В обхвата на наредбата вече влизат и осиновени деца. Конкретизира се изискване за родителите, завършили висше образование, новороденото им дете да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Монтана и към момента на подаване на заявлението двамата родители да са с настоящ адрес в Община Монтана, като поне единият от родителите да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Монтана не по-малко от шест месеца, считано от датата на подаване на заявлението, а за останалото време до 3 години да представи удостоверение, че е бил редовен студент.

Очаква се съветниците да одобрят създаването на нова социална услуга – Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства, като делегирана държавна дейност с капацитет за 65 потребители. Те ще получават различни услуги. Персоналът, който ще ги предоставя, ще наброява 13 души.

На сесията ще бъде гласуван и одобрен Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Монтана 2021-2027 г. за 2023 г., както и Докладът за осъществяване на читалищни дейности през 2023 г. на читалищата в община Монтана.

Общинският съвет ще даде съгласие Община Монтана да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за подмяна на осветители за външно изкуствено осветление в гр. Монтана по Процедура Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ – Покана 2, финансирана по линия на механизма за възстановяване и устойчивост към Министерството на енергетиката. Това ще намали потреблението, тъй като уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините.

Съветниците ще одобрят предложението за място за поставяне на паметник на протойерей Йордан Попов в парковото пространство около храм „Св. св. Кирил и Методий“. Паметникът е изработен по инициатива и с дарение на неговия внук проф. Николай Илиев и е дело на скулптора Александър Хайтов.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.