ЕРМ Запад и ТУ-Габрово ще си партнират в подготовката на специалисти за енергетиката

Техническият университет–Габрово и ЕРМ Запад – компанията, която поддържа електроразпределителната мрежа в Западна България, сключиха рамково споразумение за сътрудничество в подготовката на кадри за българската енергетика. Подписи под документа сложиха ректорът на ТУ-Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров и изпълнителният директор на ЕРМ Запад инж. Георги Миков. Споразумението цели да обедини опита на двете организации в подготовката на висококвалифицирани кадри за нуждите на енергийния сектор и в осигуряването на стабилна работна среда, която да допринася за дългосрочното развитие и професионално усъвършенстване на младите специалисти.

„Техническият университет – Габрово има много добри традиции във взаимодействието с бизнеса. С това споразумение ние затвърждаваме ангажимента си към предоставяне на качествено и модерно образование, съобразено с нуждите на енергийния сектор и бизнеса. Вярвам, че сътрудничеството с ЕРМ Запад ще ни помогне в привличането на студенти, които ще намират по-добра професионална реализация след завършване на обучението си“, каза проф. д-р инж. Илия Железаров, ректор на ТУ-Габрово.

„Нашата цел е да подготвим младите хора не само с теоретични знания, но и с практически умения, които са необходими за успешната им кариера. Осигуряването на стабилна работна среда е от ключово значение за привличането и задържането на талантливи кадри в сектора, а сътрудничеството с ТУ-Габрово е важна стъпка към тази цел“, каза Георги Миков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад.

ЕРМ Запад развива дългосрочна политика в подкрепа на професионалното образование в България. Целта на компанията е да допринесе за подобряване качеството на професионалната подготовка в сектора и да създаде удовлетворяваща и мотивираща среда, така че младите хора да остават и да се развиват кариерно в България. Част от тази политика е устойчивото партньорство с професионалните гимназии и висшите учебни заведения с електроенергиен профил. ТУ-Габрово е първото висше учебно заведение извън територията на Западна България, с което ЕРМ Запад установява партньорски отношения.

За ЕРМ Запад:
Електроразпределителни мрежи Запад (ЕРМ Запад) е част от Електрохолд България – водеща електроенергийна група, собственост на най-големия публичен холдинг в България – Еврохолд. Дружеството е собственик и оператор на най-голямата електроразпределителна мрежа в страната – тази в Западна България, с обща дължина над 58 000 км.

За ТУ-Габрово:
Tехнически университет – Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет – Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията.