Замърсена вода установиха в монтанските села Винище и Смоляновци

Замърсена вода

Замърсена с колиформи вода тече от чешмите в монтанските села Винище и Смоляновци. Регионалната здравна инспекция в Монтана е наложила глоби на отговарящите за подаване на вода в тези населени места. Водната проба от централното водоснабдяване в хранителен магазин във Винище е показала отклонения по колиформи и еширихия коли.

В Смоляновци завишено е съдържанието само по колиформи, което е един от индикаторите за скорошно фекално замърсяване. За периода от 1 до 15 април хигиенната инспекция в Монтана е изследвала водни проби от 15 населени места.

От тях по наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови нужди не отговарят тези от Винище и Смоляновци. Във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването здравната инспекция е съставила два акта.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.