Как да проверим коя ни е секцията за гласуване

Избори

Избирателите могат да проверят номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите на 9 юни 2024 г. – за членове на Европейския парламент и на Народното събрание. Справката се осигурява от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ. Информация за адреса на избирателната секция може да бъде получена на следния интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/. Проверка може да бъде направена и чрез безплатно обаждане за страната на станционарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“) в работни дни между 9:00 и 17:30 часа.

Всеки избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да поиска вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Това става чрез продаване на електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Общинските администрации, след идентификация с електронен подпис чрез сайта https://www.grao.bg/elections/, имат възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.