ЕРМ Запад организира семинар „Безопасен полет за птиците над България“

ЕРМ Запад организира първи семинар на тема „Безопасен полет за птиците над България“ в рамките на проекта „Живот за птиците“. Събитието се проведе на 30.04.2024 г. в Благоевград. В него взеха участие експерти от енергийния бранш, неправителствени организации и местната власт – БДЗП, ЕСО, Фондация „Дивата флора и фауна“, ЕРП Север, Национален парк „Рила“, РИОСВ-София, РИОСВ-Благоевград.

Целта на семинара беше ЕРМ Запад да сподели своя опит в опазването на живота на птиците, както и да се обсъдят актуалните проблеми, дейностите и най-вече да се потърсят работещите решения, за да се избегне конфликтът на птици със съоръжения от електроразпределителната мрежа.

Мария Георгиева, ръководител сектор „Екология“, „ЕРМ Запад“

В момента ЕРМ Запад в партньорство с БДЗП (Българско дружество за защита на птиците) изпълнява два проекта, които са съфинансирани по програма LIFE на Европейския съюз – „Живот за птиците“ и „Безопасен полет за птиците на Дунав“. В хода на проектите са извършени теренни проучвания и са локализирани най-рисковите за птиците места по мрежата. Една от ключовите цели на проектите е разработването на прототип на специална конзола, която да направи стълбовете безопасни за птиците. Монтажът на прототипните конзоли стартира през 2023 г. В момента експертите от БДЗП наблюдават ефекта от новата конструкция, за да определят дали целите са постигнати – сведена до минимум смъртност на птиците. В случай че конзолата се окаже успешна, тя ще може да се прилага и от други дружества, за които опазването на живота на птиците е стратегически приоритет.

В рамките на програма Life ЕРМ Запад има ангажимент да обезопаси общо 6600 електрически стълба, да постави 4900 маркиращи устройства (дивертори) и да монтира 900 платформи за щъркелови гнезда в рамките на двата проекта. До момента са обезопасени общо 4700 стълба, поставени са 3000 дивертора и са монтирани близо 940 щъркелови платформи на територията на Западна България.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.