В Монтана ще се проведе информационна кампания за диретните плащания за земеделците за 2024г.

земеделци

Министерството на земеделието и храните започна информационна кампания за директни плащания 2024г. за земеделските производители от цялата страна. Дискутираните теми са свързани с новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления.

Срещата в Монтана е на 17.05.2024г. от 10.30ч. в гр.Монтана, зала „Конферентна“ на хотел „Житомир“, ул. „Драган Цанков“, за земеделските производители от областите Монтана и Враца. Предвижда се да има регистрация при влизането в залата, която ще започне в 10ч.

По време на срещите експертите ще представят промените при компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение към животните. Ще се обсъдят и възможните им комбинации по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027г.

Участниците ще бъдат запознати с новостите в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и предварителна условност. Земеделските стопани ще могат да зададат своите въпроси и получат отговор от екипа  експерти на Министерството на земеделието и храните.

Припомняме, че до 24 юни 2024 г. стопаните могат да подават заявленията си по кампанията в общинските служби по земеделие, както и да очертават площи, заявяват животни и схеми за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.