До 25 май подаваме заявления за гласуване по настоящ адрес

До 25 май подаваме заявления за гласуване по настоящ адрес

Централната избирателна комисия уведомява, че до 25 май 2024 г. избирателите, български граждани, с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес (Приложение № 26-ЕП или Приложение № 27-НС от изборните книжа), за да бъдат вписани в избирателните списъци на секцията по регистрирания им настоящ адрес.

При подаване на едно заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, избирателят се вписва и в двата списъка (за гласуване за членове на Европейския парламент и за гласуване за народни представители), ако има избирателни права и за двата вида избори.

Заявлението за гласуване по настоящ адрес може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ – https://regna.grao.bg/

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.