Изтича важен срок за избирателите с трайни увреждания

Изтича важен срок за избирателите с трайни увреждания

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма не по-късно от 25.05.2024 г. чрез:

– заявление по образец;

– електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.