ЕРМ Запад инвестира близо 1.7 млн. лева за електромери с дистанционно отчитане в област Монтана

ЕРМ Запад

ЕРМ Запад планира да монтира тази година 13 000 електромера с дистанционно отчитане в части от област Монтана. Монтирането ще започне през лятото. Това е инвестиция на стойност близо 1.7 млн. лева.

ЕРМ Запад стриктно спазва стандартна процедура при монтиране на новите устройства. За всеки демонтиран електромер се съставя констативен протокол, в който се записват показанията му, след което те се отразяват в клиентската информационна система на дружеството. Монтирането на новите устройства е съпроводено с краткотрайно изключване на захранването на клиентите.

„Тази година ЕРМ Запад планира да монтира над 150 000 електромера с дистанционно
отчитане на територията на Западна България, в които ще бъдат инвестирани повече от 20 млн.
лева. В момента се извършва монтиране на умни устройства в района на Троян и в
централните градски части на София. През лятото предстои реализацията на подобен проект и
в община Елин Пелин“, каза Илиян Мутафчиев, директор Мерене и управление на данните в
ЕРМ Запад.

Електромерите с дистанционно отчитане позволяват автоматизирано дистанционно отчитане на
консумираната електроенергия, изключват възможността за грешки от субективен характер,
дават възможност за бърза промяна на тарифните модели и гарантират наличието на подробна
справка за използваната от клиентите енергия. Те позволяват в реално време да се наблюдава
заетият капацитет по мрежата и да се реагира незабавно при аномалии, което осигурява по-
качествено захранване на потребителите.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.