Предстоящи инициативи по проект „Младежи за силна демокрация“

В изпълнение на проект „Младежи за силна демокрация“ фондация „Икономика и право“ реализира редица инициативи с младежко участие: неформални обучения в гр. Дупница и гр. Монтана. В рамките по проекта бяха проведени и симулации на дебати сред младежите от 15 до 19 години, които имаха за цел да стимулират младите хора да участват активно при формирането на политики на местно и национално ниво. По време на дебатите младежите дискутираха по темите „Трябва ли да се разреши гласуването от 16 годишна възраст“ и „Какви са възможностите на младите хора да влияят или да помагат за формулиране на общинска политика?“, както и по други въпроси, свързани с младежкото участие в обществото.

По проекта в дните от 26.06 -28.06. 2024 г. предстоят още две неформални обучения, както и две заключителни пресконференции в Монтана и Дупница.

Към края на проекта, на 26.06.2024 г., ще бъдат проведени и два броя младежки фестивали за изкуство и спорт под надслов „Ти можеш“, отново в двата града. Във фестивалите ще бъдат промотирани възможностите за спорт, култура и изкуство, като ще вземат участие популярни изпълнители. Във Дупница участие ще вземе Камен Воденичаров, а в Монтана – Виктория Димитрова.

Фондация „Икономика и право“ е бенефициент по „Младежи за силна демокрация“, договор № 25-00-73/01.12.2023 г., финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) на Министерството на младежта и спорта.

Основната цел на проекта е да се предоставят възможност на младите хора да получат знания, възможности и опит, които да подобрят тяхната успешна интеграция в обществото и да ги превърнат в активни и отговорни членове на демократичното обществото, както и да станат агенти на промяната към добро.

Публикацията е подготвена и реализирана от Фондация „Ес о Ес предприемачи“.