Поздравителен адрес от инж. Иво Иванов по случай празника на Монтана Свети Дух (ВИДЕО)

Уважаеми съграждани,

този ден е повод отново да изпитаме гордост, че сме наследници на вековна и богата история, да почувстваме удовлетворение от постигнатото в настоящето и амбиция да градим успешното бъдеще на Монтана.

Всичко това, както и потенциала на празника да обединява, ни дава надеждата, че той ще катализира чувството за общност – то трябва да е в основата на сътрудничеството между всички, които милеят за Монтана, и въпреки различията как да се постигне целта, имат желание да изградим една единна визия за добруването на нашия град.

Чести празник, Монтана!

Инж. Иво Иванов – председател на Общински съвет Монтана