Окръжен съд – Монтана беше домакин на обучение за медиатори към три окръжни съдилища

съд

Двудневно специализирано обучение на одобрените съдебни медиатори към три окръжни съдилища се проведе в Съдебната палата в Монтана. Целта бе да се надградят знанията и да се упражни практическото прилагане на уменията им при провеждането на медиации по висящи съдебни дела.

Общо 21 бяха участниците в обучението, съответно: четирима медиатори от Окръжен съд – Монтана, трима от Окръжен съд – Видин, седем от Окръжен съд – Враца и един медиатор от Софийски градски съд. Всички те са с юридическо образование, каквото е изискването на закона. Включиха се също и тримата координатори при съдебните центрове на окръжните съдилища в Монтана, Враца и Ловеч. Съдебен център се създава към всеки окръжен съд в страната, като допълнителни такива могат да се откриват и към отделни районни съдилища – ако това е необходимо с оглед на броя на делата, подлежащи на съдебна медиация.

В ролите на обучители бяха съдия Пламен Пенов от Окръжен съд – Ловеч, съдия Цветомира Велчева от Районен съд – Ловеч и Ивайло Арнаудов – медиатор и Председател на на Адвокатската колегия в Плевен.

Медиаторите към съдебните центрове от трите окръжни съдилища се запознаха с правните спорове, по които съдът може да задължи страните да участват в процедура по медиация. В дълбочина се дискутира необходимата подготовката в зависимост от етапа на делото, в който спорът е препратен към алтернативната процедура за разрешаване. Участниците в обучението разработиха чрез ролеви игри различни казуси и изготвиха примерни споразумения по няколко вида дела, за да се запознаят с възможните предизвикателства и да формулират правилно параметрите на спогодбата. Медиаторите получиха информация за дейността на съдебния център и взаимодействието им с неговия координатор. Етичните правила за поведение на медиаторите също се поместиха в лекционната част, а взаимното споделяне на случаи от практиката дадоха поле за допълнително задълбочаване в материята.

С промени в Закона за медиацията беше прието от 1-ви юли 2024 г. провеждане на задължителна първа медиационна среща на страните по шест вида висящи съдебни дела. Процедура по медиация в съдебен център по медиация може да се проведе и по инициатива на страните по висящо съдебно дело. Реформата на съдебна медиация се отнася за делата, образувани след 01.07.2024 г.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.